Załącznik nr 1 do Regulaminu sklep.mariuszmroz.pl (REGULAMIN)

 

 

 

Produkt B

Opis

Czas trwania

Cena (ZŁ)

rabat

Cena zniżkowa (ZŁ)

Konsultacja/Ankieta

Pojedyńcza konsultacja w wybranej przez Usługobiorcę  formie

Od 10 min do 45 min (lub na podstawie ankiety)

300

150

150

Pakiet 

e-mail

Pakiet obejmujący trzy miesięczną usługę e-mail oraz rozpisanie diety/treningu (konsultacja/ankieta)

3 miesiące

1200

840

360

Pakiet GOLD

Pakiet obejmuje 3 konsultację w wybranej przez Usługobiorcę  formie oraz dodatkowo Usługę email na 3 miesiące

3 miesiące

1800

(900+ 900)

1010

790

Pakiet dla par

Pakiet obejmuje 2 pojedyncze rozpiski oraz 3 miesięczne prowadzenie e-mail dla dwóch osób.

3 miesiące

3000

(300x2+1200x2)

2330

670

Pakiet VIP

Pakiet obejmuje 8 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie , usługę Email VIP 3 miesiące oraz Produkty VIDEO(o wartości 402zł)

3 miesiące

9402

(7200+1800+402)

8312

1090

Pakiet VIP

Pakiet obejmuje 8 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie oraz dodatkowo usługę Email VIP, oraz produkty VIDEO(o wartości 838zł)

6 miesięcy

18838

(14400+3600+838)

16898

1940

Usługa Email

Monitorowanie postępów poprzez wysyłani  jednej wiadomości w tygodniu(4 w mięsiącu)

1 miesiąc

300

0

300

Usługa Email VIP

Monitorowanie postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu(8 w mięsiącu)

1 miesiąc

600

0

600

Pakiet Ulepszony VIP

Pakiet zawierający prowadzenie online VIP, dostęp do nagrań video, grupy na fb..

3 miesiące

2923

1926

997

 

Słowniczek

Produkt A - udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Produkt B - indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej

Pakiet  wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP, Video

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat . Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu, Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące

Cena – cena za wybrany Pakiet

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy

Cena zniżkowa – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, dla pakietu VIP 3msc – 1miesiąc , dla pakietu VIP 6msc – 2 miesiące