Sklep Mariusz Mróz

Pakiet Transformacja Kontrakt


NAJWAŻNIEJSZE ZASADY WSPÓŁPRACY :

KONCENTRACJA

OTWARTOŚĆ

ZAUFANIE

NASTAWIENIE

TERMINOWOŚĆ

AKTYWNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Szczegółowe Nasze Zobowiązania :

 1. Wysłanie wykupionych rozpisek i wskazówek do 5 dni od czasu uzupełnienia i wysłania ankiety.
 2. Wysłać dostęp do nagrań edukacyjnych.
 3. Odpowiedzi na e-mail do 24h .
 4. Dostosowania/Zmiany planów do aktualnej sytuacji.
 5. Pomocy w zakresie diety, treningu, suplementacji, motywacji, leków, hormonów .
 6. Kompleksowej pomocy w zrozumieniu planu i rozpisek.
 7. Dostarczenia efektów zależnych od przestrzegania planu i jego założeń .
 8. Analiza badań po przesłaniu ich przez Ciebie . 
 9. Analiza wad postawy na podstawie zdjęć i filmików.
 10. Wielokrotna korekta techniki na podstawie wysłanych filmów.
 11. Dostępność  na rozmowę skype/tel w przeciągu 3-5 dni po otrzymaniu od Ciebie E-maila.
 12. Nie udostępnianie twoich danych/zdjęć/nagrań bez zgody.

Szczegółowe Twoje Zobowiązania :

 1. Wysyłanie uzupełnionych raportów/pomiarów raz w tygodniu. 
 2. W raporcie/e-mailu powinny być zawarte informacje takie jak : -liczba wykonanych treningów -% zrealizowania diety -jakość snu -informacje o samopoczuciu -motywacja(w kolejnym kroku prześlemy tabelkę do uzupełniania)
 3. Informowanie nas o stanie zdrowia i choroby oraz przyjmowanych lekach i suplementach.
 4. Bycia aktywnym(zadawania pytań, inicjowania kontaktu)
 5. Wysyłanie nagrań z techniką treningu do korekty.
 6. Obejrzenie nagrań edukacyjnych(wedle swoich możliwości oraz czasu).
 7. Odpowiedzi na wysyłane e-maile przez nas.
 8. Przestrzegania wytycznych planów na tyle na ile jest to możliwe, a jeżeli nie jest to informowanie o tym w e-mailu(raporcie). 
 9. Napisanie e-maila o zawieszeniu współpracy w przypadku wyjazdu, choroby lub innych okoliczności pisząc oddzielnego maila o tytule “ Zawieszam współpracę na okres od …. (data) do ….(data) “ W takim wypadku ten czas nie jest wliczany w czas trwania pakietu. W przypadku braku informacji o zawieszeniu pakiet jest aktywny.
 10. Informowanie  o  chęci wprowadzenia zmian w planie i rozpiskach.
 11. Wysyłania aktualne zdjęcia sylwetki raz w miesiącu, rozpoczynając od momentu rozpoczęcia współpracy.
 12. Nie udostępnianie naszych rozpisek/planów bez zgody.

 

Dodatkowe informacje :

 1. Pakiet jest całościowym procesem który trwa 6 lub 12 miesięcy.
 2. Cena Pakietu bez żadnych promocji wynosi 6000zł (6 miesięcy) lub 12 000zł(12 miesięcy) .
 3. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez drugą stronę jej postanowień.(nie przestrzeganie kontraktu).
 4. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia strona odstępująca musi uprzednio wezwać drugą stronę do jej prawidłowej realizacji zakreślając jej w tym przedmiocie dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni. 

 

Leave this empty:

Signature arrow

Podpisane przez M Mroz
Data podpisu :6 September 2019


Certyfikat Podpisu
Nazwa dokumentu: Pakiet Transformacja Kontrakt
lock iconUnique Document ID: 427cecc9b48e866bda2e35fb4d1c66800d15820a
Znacznik czasu Audit
6 September 2019 12:24 CESTPakiet Transformacja Kontrakt Uploaded by Mariusz Mroz - kontakt@mariuszmroz.pl IP 89.64.13.157