Wygodne
płatności miesięczne

Dzięki PayWerk możesz kupić swój pakiet i płacić za niego w wygodnych miesięcznych płatnościach
bez dodatkowych opłat

Jak działają płatności miesięczne?

1

Na początku wpisz swoje prawidłowe dane - pełne imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail. Zwróć koniecznie uwagę na używanie pełnego imienia np. Krzysztof, a nie Krzysiek, a także na polskie znaki - Łukasz, nie Lukasz.

arrow-icon-size3

2

Wybierasz na ile miesięcznych płatności chcesz podzielić kwotę zamówienia - 3 lub 6 msc. Możesz także zapłacić całą kwotę z góry.

arrow-icon-size3

3

Konieczne będą również do wpisania dane Twojej karty oraz dane z dowodu osobistego. PESEL, nazwisko, wszystko musi się zgadzać z tym, co w dowodzie osobistym.

Dane z Twojej karty płatniczej oraz dowodu osobistego nie są przez nas przechowywane. Jedyne dane, jakie są przez nas przetwarzane to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Inne dane z Twojego dowodu osobistego i karty, są potrzebne wyłącznie do weryfikacji banku.

Karta płatnicza nie może pochodzić spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.

Karty, które są akceptowalne i wchodzą w skład EOG to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Ważne - wszystkie dane muszą być Twoje, nie możesz korzystać z karty, której nie jesteś właścicielem.

arrow-icon-size3

4

Po pomyślnym zrealizowaniu zamówienia, pierwszy miesiąc opłaca się automatycznie, a kolejne płatności będą pobieranie zgodnie z przedstawionym harmonogramem

Korzyści

0%

Bez ukrytych opłat

Podzielenie twojej płatności na części jest darmowe - bez prowizji, bez ukrytych opłat.

Płatności kartą

Według harmonogramu płatności będą comiesięcznie pobierane z Twojej karty.

Bezpieczne transakcje

Nasze transakcje realizowane są tylko przez sprawdzonych partnerów z sektora bankowego.

Dowiedz się więcej na temat płatności PAYWERK

Chcesz zgubić brzuch w wygodnych płatnościach miesięcznych?

Dodaj swój produkt do koszyka, przejdź do zamówienia i na końcu wybierz PayWerk jako metodę płatności - jak na poniższym przykładzie.

zakup na raty mariusz